PERA BAŞAKŞEHİR

Kullandığımız Yöntem ve Teknikler

ABA (AppliedBehavior Analysis), Türkçe literatüre UDA(Uygulamalı Davranış Analizi) olarak geçmiş olan, davranışçı yaklaşım esas alınarak geliştirilmiş olan ve otizmli bireylerin eğitiminde ilk olarak başvurulan, var olan yöntemler içinde bilimsel dayanağı en güçlü olan yöntemdir.Uygulamalı Davranış Analizi her şeyden önce çok sistematik bir öğretim yöntemidir. Çalışmaya başlamadan önce detaylı bir değerlendirme, gözlem ve kayıt tutma süreci gerektirmektedir. Bireyin ihtiyaçlarına uygun olan beceriler belirlendikten sonra yine çok sistematik bir veri kayıt ve analiz süreci eşliğinde ve temel olarak, olumlu davranışların artırılması ve olumsuz davranışların azaltılması hedeflenerek eğitime başlanır.

 

ABA temelli programlarda disiplin ve sistematiklik, başarı için olmazsa olmazdır. Kazandırılmak istenen beceriler detaylı olarak analiz edilir, öğretime başlamadan önce bütün öğretim süreci planlanır, çalışılan bireyi motive edecek motivasyon sistemleri belirlenir, öğretim sırasında ve sonrasında kullanılacak olan değerlendirme ölçekleri hazırlanır ve öğretim ortamı yapılandırılır. Eğitim sürecinde yoklama, öğretim, genelleme ve izleme oturumları yapılır ve davranışın kazanılma düzeyi veriler ışığında belirlenir. Bu doğrultuda eğer beceri kazanılmış ise bir sonraki beceriye geçilir. Burada önemli olan bir nokta da bireyin kazandığı davranışları kişiler, ortamlar ve durumlar değiştiği halde gerçekleştiriyor olmasıdır. Literatürde genelleme olarak adlandırılan bu basamak, eğitimde aile işbirliği ve disiplinler arası işbirliğinin önemini de bizlere göstermektedir.

 

ABA eğitimi Türkiye’de eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmakta, ayrıca farklı kurslarla sertifikalar aracılığıyla ABA uygulayıcıları yetiştirilmektedir. Kurumumuzda da ABA eğitimlerine ve sertifikalarına sahip uzmanlar tarafından profesyonel olarak uygulanmakta ve etkili sonuçlar elde edilmektedir. Kurumumuzdan eğitim almak için bizlere ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz

 

Amerika’da çeşitli sebeplerden kaynaklı gelişim geriliği yaşayan dezavantajlı çocuklar için hazırlanmış değerlendirme ölçeği ve erken eğitim programdır. Günümüze kadar 35’den fazla dile çevrilmiş ve yüzlerce ülkede gelişim geriliği yaşayan çocuklar ve ebeveynleriyle uygulanmaktadır.

 

Çocuğun 5 temel Gelişim Alanından 0-6 yaş aralığına göre becerilerini belirleyip bunları detaylı bir şekilde değerlendiren, ardından aile katılımı ile birlikte uygun becerilerden başlayarak program uygulanır.

 

Gelişim alanları şunlardır:

 

Bilişsel Gelişim

Sosyal Gelişim

Dil Gelişimi

Fiziksel Gelişim

Özbakım Gelişimi

İlgili alanlar çocuğun düzeyine uygun değerlendirilip, çocuğun düzeyi belirlenir. Çocuğun yaşından beklenen, henüz kazanamadığı becerilerden başlanarak, çocuğun yaş seviyesi yakalanana kadar devam ettirilir.

 

Kurumuza, Gelişim Geriliği tanısı almış veya herhangi bir sebepten dolayı gelişim yetersizliği yaşayan çocukların ailelerinin başvurusu üzerine Portage Uygulayıcılarımız tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Portage  Erken Eğitim Programı başlatılır.

Prof.Dr. J.P. Dastarafından ,dislektik belirtiler gösteren bireylere uygulanması amacıyla geliştirilmiş bilişsel müdahale programıdır.PassTeorısının en temel iki becerisi olan Es Zamanlı Beceriler ve Ardıl İşlem Becerileri üzerine kurulan bu program okumayı güçlendirme ve okuduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Çünkü bu iki temel beceri okuma ile doğrudan bağlantılıdır.

 

 İlk okuma çalışmalarına başlanmış fakat istenilen düzeyde verim alınamamış çocuklarda Prep Müdahale Programı oldukça etkili olmaktadır.Prep çalışmalarına başlamadan önce çocuğun bazı okul öncesi becerilerine sahip, alfabenin harflerini okuyor olması gerekmektedir. Bu şekilde daha hızlı verim alınmaktadır. Dikkat, Planlama ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıktan sonra program uygulanabilir.Prep ayrıca Çocuklarda Üstbilişselbeceriler,strateji geliştirme becerileri,ilişki kurma ve bilgiyi işlemleme becerilerini de desteklemektedir.

 

Eş Zamanlı İşlem ve Ardıl İşlem Becerileri ile ilgili herbirinden dörder,toplamda 8 uygulama bulunmaktadır.Prep Uzmanı bu uygulamaları hiyerarşik bir biçimde çocukla çalışmaktadır. Çalışmaların sonucunda çocuklarda “Okuma ve Okuduğunu Anlama” becerilerinde ciddi düzeyde iyileşme olduğu gözlemlenmektedir.

 

Kurumumuza özellikle Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı almış yada Dislektik belirtiler gösteren Ardıl İşlem Becerileri  veEşzamanlı Becerilerde yetersizlik yaşayan çocuklarda Prep Uzmanlarımız gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra aile katılımı ile  programa başlayıp süreç içerisinde gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Orjinal adı responsiveteaching program olan ETEÇOM’un  açılımı etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale  programıdır. Etkileşim temelli erken çocukluk müdahale programı olan ETEÇOM bu yönüyle FLOORTİME,DIR  , Denver Modeli gibi bir program olan ETEÇOM ailenin , eğitimcinin veya çocukla yakın ilişkide olan kişi ile çocuğun etkileşiminin niteliğini artırmayı amaçlar. Dolayısıyla çocuğun gelişimini ( iletişim, bilişsel ve sosyal duygusal ) artırmayı hedefler. ABD de geliştirilen programın etkililiği farklı yetersizliği olan ve gelişimi risk altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri üzerin de etkili olduğu kanıtlanmıştır.

 

 ETEÇOM çalışmaları ;

1: Otizm

2: Downsendromu

3:  Serebralpalsi

4: Zihinsel yetersizlik

5: Gecikmiş dil konuşma

6: Nedeni belli olmayan gelişimsel gerilik

7: Prematüre doğum

Gibi farklı alanlarda  ABD  , TÜRKİYE ve KORE de devam etmektedir. Kurumumuzda farklı gelişimsel geriliği olan çocuklarla (Otizm, zihinsel yetersizlik, down sendromu, serebralpalsi, gecikmiş dil konuşma )  uygulanan ve Umut vadeden bir program olan ETEÇOM  uygulanması ve takibi kolay olan sistematik bir programdır.

Ayrıntılı bilgi için kurumumuz ile iletişime geçebilir. Programlı ve kanıt temelli çalışan uzman ve deneyimli kadromuzdan yardım alabilirsiniz

 

GELİŞİMSEL GERİLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ERKEN EĞİTİM PROGRAMI

Erken eğitim , Özelgereksinimli çocukların tüm potansiyellerine ulaşmaları için eğitimin olabildiğince erken başlanması anlamına gelmektedir. 0-4 yaş  arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik olarak hazırlanmış Küçük Adımlar bir erken eğitim programıdır. Küçük Adımlar erken eğitim programının dayanağı AVUSTURALYA nınSidneykentindeki  Macquarie Üniversitesin de hazırlanmış olan Macquarie gelişimsel geriliği olan çocukların programıdır. Üniversitenin Down Sendromu programında hazırlanmış olan bir program olmasına rağmen materyalleri yanlızcaDownSenromlu çocuklara yönelik değildir. Bir  erken eğitim programı olan Küçük Adımların küçük yaştaki ve gelişimsel geriliği olan küçük çocuklar üzerinde etkililiği kanıtlanmıştır. Küçük Adımlar programı 8 kitaptan oluşmaktadır. Kitaplar Macquarie yaklaşımının yöntemlerini  ve konularını içermektedir.

1: Küçük Adımlara giriş

2: Çocuğunuzun Programı

3: İletişim Becerileri

4: Büyük Kas Beceriler

5: Küçük Kas Becerileri

6: Alıcı Dil Becerileri

7: Kişisel Toplumsal Beceriler

8: Gelişim Becerileri Envanteri

Gibi kitaplardan oluşmaktadır.  Bu kitapların içeriğinde  programın nasıl kulanılacağı her çocuk için uygun programın nasıl hazırlanılacağını içinde neler olacağını ve nasıl uygulanılacağını , Oyunun önemi , Davranış sorunları ve bunlardan nasıl kaçınılacağını , konuşma öncesi ve konuşma düzeylerinde dil edinimi için neler yapılacağı toplumsal etkileşim temelinde ele alınır. Vücudun büyük (Oturma , emekleme, yürüme, tırmanma , top tutma gibi) ve küçük (çıngırak tutma, resim yapma, sayfa çevirme, el göz koordinasyonu ) kaslarının nasıl kullanılacağını ele alır. Bunun yanında çocuğun alıcı dilini artırmayı ( dikkatini yöneltme , sözcükleri ve deyimleri tanıma , yönergeleri yerine getirme ve dil kullanmayı öğrenme ) , kişisel ve toplumsal becerilerini artırmayı (etkileşimde bulunmayı , öz bakımda bağımsızlaşmayı, iletişim kurma , tuvalet gereksinimi, giyinme ve beslenme gibi becerileri içerir. ) hedefler.

 Kurumumuzda etkili kullanılan programlardan olan Küçük Adımlar programı hakkında ayrıntılı bilgi için kurumumuzla iletişime geçip programlı ve kanıt temeli çalışan uzman ve deneyimli kadromuzdan yardım alabilirsiniz.

 

Bobath Yöntemi

Brunnstrom Yöntemi

Cawthorne Cooksey

Dirençli Egzersiz

Kasları Kuvvetlendiren Elektirik Akımları

Mobilizasyon  (Manuel Terapi)

Modifiye Ashworth Skalası

Normal Eklem Hareketi

Progresif Dirençli Egzersiz

Sıcak ve Soğuk Uygulama

Theroband – Top Egzersizleri

Postural Drenaj ve Solunum Terapisi

Bantlama

Skolyoz Egzersizleri

Denge ve Kkoordinasyon Egzersizleri

Duyu Eğitimi

Sohbet
Merhaba,
Merhaba, Pera Başakşehir olarak size nasıl yardımcı olabiliriz.