PERA BAŞAKŞEHİR

Görme engelli destek eğitim programı

Görme Engelli: Görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen, mutlaka kabartma alfabeye (Braille) ya da konuşan kitapların kullanılmasına ihtiyaç duyan bireylerdir.

 

Az Gören: Büyütücü araçlar yardımıyla ya da büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen bireylerdir.

 

Görme Engelli Bireylerin Genel Özellikleri

 

Doğuştan görme engelli olan bireyler, ayakta dururken ya da otururken ileriye ya da geriye sallanma, yüzünün önünde parmaklarını ya da ellerini sallama, parmaklarını ya da elini sallama, parmakları ile gözlerini ovuşturma gibi amaçsız hareketler gösterebilirler.

Görme engelli bireyler, insanların yüzlerini ve eşyaların görünümlerini canlandıramadıkları için onlarla iletişimlerinde pasif ve anlamsız bir yüz ifadesine sahiplerdir.

Gören bireylerle konuşurken çoğu zaman duyarsız, ilgisizmiş gibi görünürler.

Birçok çalışma, görme engelli bireylerin yer değiştirmelerini sağlayan yuvarlanma, yürüme gibi hareket becerilerini kazanmada gecikme gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Sonradan görme duyusunu kaybeden bireyler arasında motor gecikme görülmez, ancak daha önce görme duyusunu kaybetmiş bireylerde motor gecikme görülür.

Tamamen görmeyen (total kör ) bireylerin yürüyüşü daha kısa adım şeklinde, belirgin bir ayak sürüme davranışı, yavaş yürüme, eğik yürüme gibi şekilsel davranışlar gösterirler.

Kavramsal gelişimde ya da bilişsel yeteneklerde gecikme gözlenebilir.

Özellikle soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha başarısız olabilirler.

Alan kavramını vermek güçtür. Alana ilişkin bilgiler daha çok dokunma duyusu aracılığıyla kazanılmaktadır.

Görme yetersizliğinden kaynaklanan eksiklikleri diğer duyu organlarını kullanarak telafi etmeye çalışırlar.

Dikkat yoğunlaştırma, ince ayrıntıları fark etme yetenekleri gelişmiştir.

Sosyal faaliyetlere ilgilidirler.

Müzikle yakından ilgilenirler.

Bedensel ve zihinsel gelişimlerinde farklılık vardır.

Bağımsız hareket edebilme becerileri sınırlıdır.

Algısal motor ve bilişsel gelişimde gecikme görülür.

İletişim kurarken yüz ifadesini değiştirmede güçlükleri olabilir.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

 

Bu program ile bireylerin;

 

Temel yaşam becerileri kazanmaları,

Bağımsız hareket edebilmeleri,

Sosyal gelişimlerini sağlamaları,

Bilişsel hazırlık ve akademik becerilerini geliştirmeleri,

Günlük yaşam, özbakım becerileri kazanmaları,

Görsel, dokunsal ve işitsel algı ile ilgili becerileri geliştirmeleri,

İletişim becerilerini geliştirmeleri

beklenmektedir.

 

 

Pera Başakşehir Özel Eğitim Merkezi’nde ücretsiz değerlendirme seansına katılarak çocuğunuzun durumu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Seansa katılmak için aşağıdaki başvuru formunu doldurun sizi arayalım;

 

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adınız Soyadınız
Sohbet
Merhaba,
Merhaba, Pera Başakşehir olarak size nasıl yardımcı olabiliriz.